user_mobilelogo

OK, even meedenken, graag. De aanpak van most frankly is even simpel als effectief (ja ja ja, dit moesten we zeggen van onze marketingman, sorry). De betrokkenheid van het management, ervaringen van klanten, het kennisniveau van de medewerkers, de inrichting van werkprocessen en hun onderlinge afstemming en de kwaliteit van gebruikte hulpmiddelen zijn bepalend voor het succes van een onderneming of organisatie. Zo, van deze briljante constatering mag u even bijkomen …

We gaan verder. Deze vijf onderdelen moeten met elkaar in balans zijn. Ze moeten allemaal optimaal ontwikkeld zijn en ingezet worden in onderlinge samenhang. Zijn ze dat niet, dan 'draait' de organisatie niet goed. Zo kwamen we op de vijf wieken van een molentje. Als één van de wieken niet even groot is als alle andere, dan is het zaakje in onbalans.

Schokkend he? Neem even de tijd om dit te laten indalen …

We raken op dreef en u voelt 'm al aankomen … most frankly zorgt ervoor dat alle 'wieken' van een organisatie voldoende ontwikkeld zijn om succesvol -dus in balans- te opereren. We klagen het management aan, leggen de frustratie van klanten bloot, jagen medewerkers op de kast, fileren de werkprocessen en kijken cynisch naar de gebruikte hulpmiddelen.

We zijn de spiegel voor het management. De endoscoop voor de organisatie. Nuchter en ontdaan van emoties brengen we de boel in kaart. Leggen de vinger op de zere plekken, doen voorstellen om ze eruit te snijden en geven een direct uitvoerbaar advies om de molen soepel te laten draaien. Een advies waar we vierkant achter staan. Want -dat voelen wij dan weer aankomen- meestal moeten (lees hier tevens: 'willen' en 'kunnen') we ons eigen advies ook realiseren. Dát is digitale transformatie. Dát is digitaal volwassen worden.

Eerlijk tot op het bot, met open vizier, geen verborgen agenda’s … most frankly.

Wollig

Wollig 2.0

Wollige termen

View more
knokploeg

knokploeg

de most frankly's

View more
Wollig

waanzinnig

Waanzinnige verhalen

View more